galeria: zwierzęta inaczej

REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady współpracy z serwisem internetowym, który znajduje się pod adresem www.wallmachine.pl , a także zakres odpowiedzialności.

Korzystając z usług sklepu wallmachine.pl  użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia, zobowiązując się również  do przestrzegania jego postanowień.

Właścicielem serwisu wallmachine.pl  o profilu indywidualnej produkcji jest MAXXL s.c. ul. Karpia 22 D / 21 , 61-619 Poznań, NIP - 972-116-71-89

Zapisy dotyczą materiałów i produktów zakupionych poprzez stronę wallmachine.pl

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

II ZAWARCIE UMOWY

Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w  oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać szczegółowo skonfigurowany przez Klienta według jego wytycznych. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są z podatkiem VAT w wysokości 23%

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową. Wszelkie zmiany dotyczące rozmiaru, materiału lub zdjęcia powinny zostać potwierdzone również drogą mailową. W innym przypadku zmiany te nie będą uwzględniane

Oferowane produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta i/lub w razie potrzeby Zamawiającego poddawane są bezpłatnej korekcie tj. przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go do oczekiwanego rozmiaru.

Realizacja zamówionego produktu następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy

Zamówiony przez Klienta produkt poprzez stronę wallmachine.pl ( obraz, fototapeta, naklejka, plakat ) jest skonfigurowany i wyprodukowany na podstawie indywidualnego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( tzn. zwrotu w terminie 10 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.

Oferta przedstawiona w serwisie wallmachine.pl nie posiada terminu ważności i może ulec zmianie.

III WARUNKI PŁATNOSCI

wallmachine.pl przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji, chyba że Klient składa zamówienie osobiście w siedzibie firmy wówczas wymagana jest zaliczka.

Płatność za towary w formie przedpłaty dokonuje się na podany numer konta.

Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. MAXXL s. c. zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

IV REKLAMACJE

1. Podstawową reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Jako nieznaczne odstępstwo rozumie się niewielkie różnice w formacie ( do 2 mm na jednym boku ), rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Reklamacji nie podlega produkt, który uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z nim lub też jego nieumiejętnego montażu.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego ( Klienta ), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę  produktu na nowy.

3. Reklamacje są przyjmowane do rozpatrzenia jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie ( e-mailem lub pocztą ) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

4.W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej:

a. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady techniczne powstałe podczas transportu powinien skontaktować się z nami, i po akceptacji zgłoszenia wysłać go na adres: WALLMACHINE, ul. Karpia 22 D / 21, 61-619 Poznań oraz przesłać drogą e-mailową pisemne uzasadnienie, w przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia paczki Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera a następnie postępować zgodnie z powyższymi ustaleniami

b. WALLMACHINE nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem., oraz przesyłek nieuzasadnionych i wcześniej niezgłoszonych.
c. Reklamowany towar musi być przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.

5. Wada, która pojawi się w późniejszym terminie, powinna zostać niezwłocznie zgłoszona tuż po jej wykryciu, przed montażem, inaczej towar uważa się za zaakceptowany.

V WARUNKI DOSTAWY

Zamówione materiały są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane są bezpośrednio w siedzibie WALLMACHINE - maxxl s.c.

Koszt dostawy dotyczy wyłącznie wysyłek na terenie Polski

Koszt dostawy za granicę ustalany jest indywidualnie

W przypadku gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym wiążą się wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

W przypadku dostawy produktu nieodpowiadającego ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale 3- 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku większych zamówień termin ustalany jest indywidualnie.

Dostawa kurierem realizowana jest wciągu 24-48 h w dni robocze.

Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności  odebrania przesyłki.

VI OBOWIĄZKI

Osoby korzystające z serwisu WALLMACHINE.PL mają obowiązek po otrzymaniu paczki sprawdzenia jej stanu technicznego oraz oceny zamawianego produktu a przede wszystkim sprawdzenia wymiarów oraz spasowania brytów w przypadku fototapet.

Zastrzeżenia i uwagi po położeniu fototapety lub przyklejenia naklejki nie będą rozpatrywane.

VII PRAWA AUTORSKIE

Firma MAXXL s.c. informuje, iż dla każdego pliku graficznego  zakupionego za pośrednictwem serwisu WALLMACHINE.PL opłacone są prawa autorskie. 


Zakup produktu w serwisie WALLMACHINE.PL nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnych do zakupionych materiałów

W przypadku zamówienia przez Klienta produktu wykonanego z własnego zdjęcia, oświadcza, iż posiada prawa autorskie tegoż zdjęcia lub grafiki. Firma MAXXL s. c. zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dokumentu potwierdzającego posiadanie  praw autorskich do realizacji.

VIII OCHRONA DANYCH

Firma MAXXL s.c. oświadcza, iż dane osobowe przekazane przez Klienta  będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego bądź przepisy innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

Firma MAXXL s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 zespół wallmachine

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij